2013

Höstmarknad

K.ALK arrangerade en Höstmarknad den 19 oktober i Blå Wingens lokaler i Husby-Långhundra.

Medlemsmöte

den 19 september

Konstutställning

15-16 juni, Länna
Elisabeth Kullgren, Sara Lotse, Keijo Laakso, Reijo Luotomäki.

Torslundsdagen

den 9 juni

Vårmarknad

5 maj För andra året samarbetade vi med kyrkan om att göra en vårmarknad och konstutställning i församlingsgården.

Föreläsning

Istanbul i ord och bild
Bosse Johansson föreläste om historia, kultur och religion i Istanbul.
Lokal: HV-gården. Den 17 april.